Politika privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI PUTNIČKE AGENCIJE Otkrij Tours ISU d.o.o. Breza

U Skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA PSBiH broj 308/06 od 23. maja 2006. Godine, putnička agencija Otkrij Tours ISU d.o.o Breza (u daljnjem tekstu Agencija) prikuplja, obrađuje i čuva osobne podatke svojih korisnika, pazeći pritom o njihovoj zaštiti i držeći se zakonskih odredbi, u cilju stvaranja i zadržavanja povjerenja svojih korisnika.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak na temelju kojeg se može utvrditi Vaš identitet. U daljnjeg tekstu ove izjave iznosimo detaljne informacije o tome na koji način i u koju svrhu Agencija prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke, te koji su uvjeti pod kojima se obrađuju rezervacije i odvija organizacija putovanja i pružanje usluga u Agenciji.

1. OBJAŠENJENJE PRAVNIH TERMINA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Agencija u okviru svog poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojega se vrši obrada podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka definira se kao fizička ili pravna osoba koja prikuplja osobne podatke klijenata, te određuje svrhu i način njihove obrade i odgovorna je da se podaci obrađuju sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima.

Izvršitelj obrade podataka definira se kao fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke klijenata u ime voditelja obrade podataka sukladno važećim zakonskim propisima.

2. PRIKUPLJANJE, KORIŠTENJE I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Određeni osobni podaci klijenata potrebni su u poslovanju Agencije i Agencija se obvezuje s dobivenim podacima postupati krajnje odgovorno i sukladno važećim zakonskim propisima. Vaše je pravo odbiti dati osobne podatke Agenciji, ali u tom slučaju Agencija možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani, zbog prirode posla kojeg Agencija obavlja.

Od Vaših osobni podataka prikupljamo: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, adresu E-pošte, broj telefona, mobilnog tel., OIB, vrstu, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta, broj, datum i mjesto izdavanja vize, vlastoručni potpis, podatke o debitnim/kreditnim karticama ili podatke o drugom sredstvu plaćanja te vlastoručni potpis.

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas ili neizravno (od subagenata s kojima imamo poslovnu suradnju, ili od trećih osoba s kojima smo sklopili Ugovor o korištenju naših usluga – npr. Udruge, Tvrtke, Društva koje organizira putovanje za svoje zaposlenike ili korisnike), i to prilikom rezervacije naših usluga, zatim slanjem upita za naše usluge putem elektroničke pošte ili slanjem upita putem naše internet stranice www.otkrijtours.com

Za marketinške aktivnosti Agencije (informiranje o proizvodima i usluga) Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo uz Vaš pristanak, davanjem Privole, a u slučajevima kad su osobni podaci potrebni za pružanje usluge i izvršavanje ugovornih obveza u kojem ste Vi ugovorna strana, ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele potrebne radnje za sklapanje ugovora, Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo bez Vaše Privole.

Osobni podaci prikupljeni putem davanja Privole za marketinške aktivnosti, Agencija prikuplja, koristi i čuva neograničeno, odnosno do trenutka dok Privola traje. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama, posebnim ponudama i novostima Agencije u vidu elektroničkih ili fizičkih letaka, brošura ili newslettera. Davanjem Privole Agencija se obvezuje prikupljati, koristiti i čuvati osobne podatke isključivo u svrhu za koju je Privola dana. Marketinšku uslugu možete onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da aktivirate poveznicu „ODJAVA“ na dnu elektroničkog newslettera, ili slanjem pismenog zahtjeva za prekidom i brisanjem s popisa korisnika marketinških aktivnosti Agencije.

3. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Kako bi ostvarila navedene svrhe i kako bi usluga koju ste zatražili u Agenciji bila u potpunosti pružena, u nekim slučajevima Agencija Vaše osobne podatke mora učiniti dostupne trećima osobama, koji s osobnim podacima klijenta dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka. To mogu biti: autobusni prijevoznici, avio prijevoznici, smještajni i ugostiteljski objekti, osiguravajuća društva, banke, ili druge putničke agencije. Također, kako bi se ostvarile navedene svrhe, osobni podaci mogu biti dostupni trećima osobama koji s Vašim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka, a to mogu biti druge putničke agencije ili društva za koja Agencija obavlja različite usluge (npr. IT tvrtke).

Kako Agencija pruža usluge organizacije putovanja u zemlje EU i van EU, Vaši osobni podaci mogu biti dostupni trećim osobama unutar EU ili društvima izvan EU, isključivo ako su potrebni za ispunjenje ugovornih obvezna i pružanje usluga ili dijela usluga koji su sastavni dio zaključenog ugovora o turističkom paket aranžmanu. Podaci mogu biti dostupni trećima osobama u ovim slučajevima isključivo u poslovne svrhe za pružanje usluga koje dotično društvo pruža (npr, druga putnička agencija koja djeluje kao subagent ili smještajni objekt u koji se smješta korisnik usluge). Agencija neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnima subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu istih.

4. SIGURNOST I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU INTERNET STANICE AGENCIJE

Pristup Vašim osobnim podacima dobivenim putem internet stranice Agencije ograničen je i imaju ga isključivo zaposlenici Agencije koji ih koriste u redovnom obavljanju posla, a sukladno prethodnim objašnjenjima u ovoj Izjavi.

U slučaju prestanka rada ili gašenja tvrtke Otkrij Tours ISU d.o.o. obvezuje se sve dobivene osobne podatke brisati i ne prenositi na druge pravne i fizičke osobe.

Agencija koristi na svojoj internet stranici kolačiće koji joj omogućuju praćenje i prikupljanje podataka o ponašanju korisnika internet stranice. Agencija zadržava pravo korištenja kolačića, a svaki korisnik internet stranice Agencije može upravljati postavkama kolačića na svom Internet pregledniku. Ukoliko na Internet stranici Agencije postoje poveznice na druge Internet stranice, u smislu pružanja dodatnih informacija vezanih uz putovanja, vizni sustav, informacija o destinacijama, plovidbenih ili voznih redova, i sličnih informacija, Agencija se ograđuje od Politike privatnosti drugih Internet stranica.

Sadržaj na internet stranici Otkrij Tours ISU d.o.o. vlasništvo je Otkrij Tours ISU d.o.o. uključujući sav tekstualni i slikovni sadržaj, stoga nije dozvoljeno kopiranje, korištenje ili zloupotreba informacija i fotografija u komercijalne svrhe bez prethodne dozvole autora fotografije i autorskih prava.

5. PRAVA KORISNIKA I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sukladno zakonskoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, korisnici čije osobne podatke Agencija posjeduje imaju pravo na:

  • Informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Agencija posjeduje, te kako su ti podaci prikupljeni i u koju svrhu su prikupljeni
  • Informaciju o voditelju i izvršitelju obrade Vaših osobnih podataka
  • Ispravak Vaših osobnih podataka ukoliko je došlo do promjene Vaših osobnih podataka
  • Povlačenje Vaše Privole za korištenje i obradu podataka
  • Prigovor prema Agenciji na obradu i korištenje Vaših osobnih podataka
  • Brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko je izvršena svrha njihovog prikupljanja i stečeni zakonski uvjeti za isto

Ukoliko ste dali svoju Privolu za marketinške aktivnosti Agenciji, imate pravo na oduzimanje Privole i brisanje Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, uz pismeni zahtjev Agenciji.

Također imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga u Agenciji ukoliko držite da je došlo do povrede obrade Vaših osobnih podataka ili ukoliko ne želite više biti na popisu za marketinške aktivnosti Agencije (slanje elektroničkih i poštanskih letaka ili brošura i informacija o proizvodima i uslugama Agencije). Na temelju Vašeg prigovora Agencija više neće obrađivati i korsititi Vaše osobne podatke.

Ukoliko držite da je došlo do povrede ili kršenja Vaših prava po pitanju prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka, imate pravo obratiti se nadležnim tijelima i institucijama (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

6. INFORMACIJE I PITANJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Sve informacije o prikupljanju, obradi i korištenju Vaših osobnih podataka, kao i odgovore na sva pitanja vezana za iste, možete dobiti u našoj poslovnici ili putem elektroničke pošte na:

Otkrij Tours ISU d.o.o. putnička agencija
Alije Izetbegovića ”Zanatski centar”, Breza
Phone: +387 (0) 32 785 525
E-Mail: otkrijtours@gmail.com

7. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Otkrij Tours ISU d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Izjave o privatnosti sukladno zakonskim propisima i izmjenama istih, i obvezuje se objavljivati najnoviju ažuriranu Izjavu na internet stranici https://otkrijtours.com

Pretplatite se na naše novosti!

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam redovno slati e-poruke o svim novim aktivnostima, novim turističkim putovanjima i promotivnim popustima.

Otkrij Tours ISU

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina koja je bila naseljena stoljećima je zemlja u obliku srca koja leži u srcu jugoistočne Evrope. Tu su se susrele istočna i zapadna civilizacija, ponekad sukobljavale, ali češće obogaćivale i osnažile jedna drugu kroz svoju dugu i fascinantnu istoriju.

Kultura kroz vijekove danas se može posjetiti kao živi muzej kroz arhitekturu, tradicionalnu nošnju, rezbarenje u kamenu, keramiku i nakit, te sakralna mjesta.

U cijeloj Bosni i Hercegovini postoji mnogo fascinantnih destinacija za sve vrste turista. U Bosni i Hercegovini se dobije najbolje od oba svijeta. Ovdje su najzanimljivije i najatraktivnije lokacije divan spoj kulturnog i prirodnog naslijeđa ove male zemlje. Gotovo ih je nemoguće razdvojiti, jer su se iz ove netaknute prirode razvile njene kulture i tradicije.

Istražite zajedno sa nama pomalo zaboravljenu zemlju jugoistočne Evrope, njenu historiju, njene narode i običaje, doživite njenu netaknutu prirodu – povjerite nam organizaciju vašeg odmora otkrijte neotkriveno.

© 2024 – Otkrij Tours ISU d.o.o.

© 2024 – Otkrij Tours ISU d.o.o.